?>

onama

Misija

Da našim kupcima isporučujemo najkvalitetnije komponente i sklopove. Najviše zahteve za isporuku i kvalitet proizvoda ispunjavamo stalnim usavršavanjem zaposlenih i nabavkom novih mašina.

Zadovoljstvo kupca nam je na prvom mestu tako da su nam svi kapaciteti i ljudski resursi usmereni ka tom ostvarenju.

Vizija

Da postanemo vrhunska svetska proizvodna organizacija.