MAŠINSKA OBRADA

masobrada

• Proizvodnja mašinskih delova od svih vrsta materijala po zahtevu klijenta,
• Proizvodnja čitavih sklopova i podsklopova za različite industrijske grane,
• Izrada alata sa kompletnom montažom,
• Mogućnost obelžavanja sledljivosti (šifra komada) na izradjenim komadima, radi lakše standardizacije i
praćenja u logističkim i informacijonim sistemima.

STRUGANJE

obrada-struganjem

• Obrada struganjem se vrši na univerzalnom strugu “POTISJE ADA PA-C30” Obradivosti X=2000 mm, Ø700mm.

GLODANJE

glodanje

• Obrada se vrši na univerzalnoj glodalici.

CNC-GLODANJE

•Glodanje se vrši na CNC mašini DMG-DMU 60 radnih dimenzija X=600 mm, Y=525 mm i Z=500 mm
max.broja obrataja 6300 ◦/min.

SEČENJE MATERIJALA

20180313_124657

Priprema materijala na kruznoj testeri

ZAVARIVANJE

zavarivanje

• TIG-postupak Zavarivanje volframovom elektrodom koja formira električni luk za topljenje metala.
Volframova elektroda je špicasto zašiljena za primenu gde je potrebno precizno zavarivanje i
niska struja zavarivanja.
• MIG-postupak Zavarivanje pomocu žice i gasa koja se dovodi kroz varilački pištolj.

KONTROLA DELOVA

delovi

• Kontrola svih izradjenih delova na adekvatan nacin sa raznim mernim instrumentima. Tako da svaki deo pre
izlaska iz proizvodnje ka klijntu je izkontrolisan i ima svoj kontrolni serijski broj.

 

MONTAŽA

montaza

• Montaža obuhvata sklapanje podsklopova i čitavih sklopova mašina za pakovanje, konvera i alata sa otpremom
proizvoda u skladu sa zahtevima kupca.